Du har i nå en basis-oppføring. Med en full-oppføring får du markedsført deg selv mye bedre mot både fastleger, pasienter og andre målgrupper.

FULL-OPPFØRING VISER BASISINFORMASJON OG:

- Din spesialkompetanse
- Spesialutstyr du eventuelt har
- Hvilke prosedyre/operasjon du gjennomfører
- Nettside-adresse med lenke
- Kart og eventuelt bilde av praksis
- Biografi - fortell om din bakgrunn og erfaringer

Pris: 3 000 kroner for 12 måneder.

Se eksempel på full-oppføring

Jeg ønsker full-oppføring

Allmennlege: En spesialist i allmennmedisin arbeider oftest som fastlege, men det finnes også allmennmedisinere som arbeider helt privat, utenfor fastlegeordningen. Allmennmedisinen er en del av primærhelsetjenesten. Det er den delen av helsetjenesten som pasienter henvender seg til først, uten å ha henvisning fra andre spesialister. Spesialister i allmennmedisin diagnostiserer og behandler derfor et svært stort spekter av lidelser.
Fysikalsk medisiner : En fysikalsk medisiner er en lege med spesialisering på muskel- og skjelettsykdommer. Slike spesialister arbeider blant annet medutredning, behandling og rehabilitering av lidelser i muskel-/skjelettapparatet, muskelsykdommer og nevrologiske sykdommer. Flere arbeider også med idrettsmedisin.

Dag Ove Karsten - Nimi, avdeling Ullevål Stadion

Spesialitet: Allmennmedisin, Fysikalsk medisin og rehabilitering
Offentlig avtale?Har offentlig avtale
Praksis:

Nimi, avdeling Ullevål Stadion
Sognsveien 75D, Ullevaal Stadion
0855 Oslo
Norge

Telefon jobb: