Du har i nå en basis-oppføring. Med en full-oppføring får du markedsført deg selv mye bedre mot både fastleger, pasienter og andre målgrupper.

FULL-OPPFØRING VISER BASISINFORMASJON OG:

- Din spesialkompetanse
- Spesialutstyr du eventuelt har
- Hvilke prosedyre/operasjon du gjennomfører
- Nettside-adresse med lenke
- Kart og eventuelt bilde av praksis
- Biografi - fortell om din bakgrunn og erfaringer

Pris: 3 000 kroner for 12 måneder.

Se eksempel på full-oppføring

Jeg ønsker full-oppføring

Arbeidsmedisiner : Arbeidsmedisiner : Arbeidsmedisin er det medisinske fagområdet som omhandler forhold mellom arbeid og helse. En arbeidsmedisiner er en lege med spesialisering på å forebygge og behandle sykdommer og skader som oppstår i arbeidslivet. Det kan være fysiske faktorer som støy, støv, vibrasjoner eller kjemisk påvirkning samt psykososiale/organisatoriske faktorer som kan bidra til stress og psykiske belastninger. Arbeidsrelaterte sykdommer kan være lungesykdommer som astma og KOLS, nervesykdommer som løsemiddelskader, hudsykdommer, vibrasjonsskade, hørselsskade, muskel- og skjelettplager, stressrelaterte plager, psykiske plager, kreftsykdommer og allergi. Arbeidsmedisineren kan gi råd om rettigheter og vurderer arbeidstakers evne til å arbeide. Arbeidsmedisineren jobber også mot arbeidslivet for å bistå arbeidsgiver med å skape sunne og helsefremmende arbeidsplasser.
Arbeidsmedisiner : Arbeidsmedisiner : Arbeidsmedisin er det medisinske fagområdet som omhandler forhold mellom arbeid og helse. En arbeidsme ... les mer disiner er en lege med spesialisering på å forebygge og behandle sykdommer og skader som oppstår i arbeidslivet. Det kan være fysiske faktorer som støy, støv, vibrasjoner eller kjemisk påvirkning samt psykososiale/organisatoriske faktorer som kan bidra til stress og psykiske belastninger. Arbeidsrelaterte sykdommer kan være lungesykdommer som astma og KOLS, nervesykdommer som løsemiddelskader, hudsykdommer, vibrasjonsskade, hørselsskade, muskel- og skjelettplager, stressrelaterte plager, psykiske plager, kreftsykdommer og allergi. Arbeidsmedisineren kan gi råd om rettigheter og vurderer arbeidstakers evne til å arbeide. Arbeidsmedisineren jobber også mot arbeidslivet for å bistå arbeidsgiver med å skape sunne og helsefremmende arbeidsplasser.

Tone Eriksen - CatoSenteret

Spesialitet: Arbeidsmedisin
Offentlig avtale?
Address: Kvartsveien 2 , 1502 Moss
Telefon jobb: