Barnelege: En pediater utreder og behandler alle sykdommer og lidelser hos barn opp til 18 år, men gjennomfører ikke kirurgiske inngrep. Karakteristisk for faget er at man vektlegger en total og helhetlig omsorg fremfor en oppsplitting i organer eller sykdomskategorier.
Barnelege: En pediater utreder og behandler alle sykdommer og lidelser hos barn opp til 18 år, men gjennomfører ikke kirurgiske inngrep. Kar ... les mer akteristisk for faget er at man vektlegger en total og helhetlig omsorg fremfor en oppsplitting i organer eller sykdomskategorier.

Catharina H. Sannes - Telemark Barneklinikk

Spesialitet: Barnesykdommer
Kompetanse: hjerte, astma, allergi og eksem
Utstyr: ekg.akg.ekkoallergi.testing.vaksinasjoner.spirometri.rtg.3d ultralyd
Undersøkelser og prosedyrer: lungefunksjonstesting, belastningstester
Offentlig avtale? Ja
Erklæring?: Avgir spesialisterklæring til NAV og forsikringsselskap
Address: Storgata 125 , 3915 Porsgrunn
Telefon jobb:
Mer informasjon:

Catharina Sannes har lang erfaring innen barnesykdommer og spesiell kompetanse i barnekardiologi, astma, allergi og eksem. Vi har topp moderne utstyr- gjør metacholintesting, NO måling, spirometri, ultralyd av hjerte, EKG , prikktesting, matprovokasjoner og belastningstester. Allergivaksinering av barn over 5 år.