Gynekolog: Gynekologer har spesialisert seg i kvinnesykdommer og svangeskap frem til fødsel. Gynekologer arbeider også med svulster i de kvinnelige organene, blødningsforstyrrelser, vannlatingsproblemer, barnløshet, problemer i tidlig graviditet, hormonforstyrrelser og medisinske årsaker som forhindrer et normalt seksualliv.
Gynekolog: Gynekologer har spesialisert seg i kvinnesykdommer og svangeskap frem til fødsel. Gynekologer arbeider også med svulster i de kvi ... les mer nnelige organene, blødningsforstyrrelser, vannlatingsproblemer, barnløshet, problemer i tidlig graviditet, hormonforstyrrelser og medisinske årsaker som forhindrer et normalt seksualliv.

Pia Christina Sillanpää - Pia Christina Sillanpää

Spesialitet: Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Kompetanse: generell gynekologi, urogynekologi, infertilitet, # overgangsalder og hormonelle forstyrrelser, iota-model for diagnostisering av tumores
Utstyr: ultralyd, kolposkopi og mikroskopi, diatermi
Undersøkelser og prosedyrer: kontrastundersøkelse av livmor og eggledere, diatermi av livmorhals, innsetting av spiral eller p-stav
Offentlig avtale? Nei
Erklæring?: Avgir spesialisterklæring til NAV og forsikringsselskap
Address: Øgardsvegen 56 , 2100 Skarnes
Telefon jobb:
Mer informasjon:

Født i 1968 i Finland. Medisinsk embetseksamen Finland 1987-1993, spesialisering i fødselshjelp og gynekolog i Norge 1995 - 2000, overlege ved Oppland sentralsykehus 2001-2008; privatgynekolog siden 2008 (Moelv til 2014, deretter Kongsvinger ut 2019, fra januar 2020 på Skarnes)