Gynekolog: Gynekologer har spesialisert seg i kvinnesykdommer og svangeskap frem til fødsel. Gynekologer arbeider også med svulster i de kvinnelige organene, blødningsforstyrrelser, vannlatingsproblemer, barnløshet, problemer i tidlig graviditet, hormonforstyrrelser og medisinske årsaker som forhindrer et normalt seksualliv.

Ingrid Baasland

Gynekolog
Spesialitet: Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Kompetanse: # gynekologi og prevensjon for alle kvinner, gynekologisk kreft og forstadier til kreft, celleforandringer på livmorhalsen, # overgangsalder og hormonelle forstyrrelser
Utstyr: ultralyd, kolposkopi og mikroskopi
Undersøkelser og prosedyrer: gynekologisk ultralyd, kryobehandling av kjønnsvorter, vevsprøvetaking fra hud, livmorhals og livmor, kolposkopi
Offentlig avtale?Har offentlig avtale
Praksis:

Baasland-klinikken
Olav Tryggvasonsgate 14
7011 Trondheim
Norge

Telefon jobb:
73874390, SMS 2097, kodeord BK
Mer informasjon:

Ingrid Baasland ble utdannet ved Det medisinske fakultet i Oslo. Spesialiseringen innen fødselshjelp og kvinnesykdommer ble hovedsakelig gjennomført ved Kvinneklinikken, St Olavs hospital. I flere år jobbet hun som overlege ved gynekologisk kreftavdeling, før hun i 2012 begynte i en avtalehjemmel med Helse-Midt Norge, der hun tar imot henviste pasienter.
Spesialkompetansen hennes er innen celleforandringer og kreft i underlivet.
For tiden holder hun i tillegg på med en doktorgrad innen utredning av celleforandringer på livmorhalsen og nytten av å følge screeningprogrammet for livmorhalskreft.

EDI eller HER-nummer: 96978