Du har i nå en basis-oppføring. Med en full-oppføring får du markedsført deg selv mye bedre mot både fastleger, pasienter og andre målgrupper.

FULL-OPPFØRING VISER BASISINFORMASJON OG:

- Din spesialkompetanse
- Spesialutstyr du eventuelt har
- Hvilke prosedyre/operasjon du gjennomfører
- Nettside-adresse med lenke
- Kart og eventuelt bilde av praksis
- Biografi - fortell om din bakgrunn og erfaringer

Pris: 3 000 kroner for 12 måneder.

Se eksempel på full-oppføring

Jeg ønsker full-oppføring

Kardiolog/hjertelege: En kardiolog er en lege og indremedisiner med spesialisering innenfor det medisinske feltet kardiologi, læren om hjertet og hjertesykdommer. En kardiolog jobber med blant annet feil ved hjertetklaffer og livpulsåre, medfødte hjertefeil, hjerterytme-forstyrrelser, hjertesvikt og høyt blodtrykk.
Kardiolog/hjertelege: En kardiolog er en lege og indremedisiner med spesialisering innenfor det medisinske feltet kardiologi, læren om hjert ... les mer et og hjertesykdommer. En kardiolog jobber med blant annet feil ved hjertetklaffer og livpulsåre, medfødte hjertefeil, hjerterytme-forstyrrelser, hjertesvikt og høyt blodtrykk.
Geriater: Geriatri er den medisinske spesialiteten som omfatter fysiske, psykiske, funksjonelle og sosiale aspekter ved behandlingen av eldre pasienter. Spesialiteten inkluderer behandling av eldre pasienter ved akutte og kroniske sykdommer, forebyggende arbeid, rehabilitering og omsorg ved livets slutt inkludert palliativ behandling. Geriatere utreder og behandler blant annet hukommelsesvansker/demens, hjerneslag, hjertesykdommer, diabetes, lungesykdommer, gangvansker og beinskjørhet hos eldre.
Geriater: Geriatri er den medisinske spesialiteten som omfatter fysiske, psykiske, funksjonelle og sosiale aspekter ved behandlingen av eldr ... les mer e pasienter. Spesialiteten inkluderer behandling av eldre pasienter ved akutte og kroniske sykdommer, forebyggende arbeid, rehabilitering og omsorg ved livets slutt inkludert palliativ behandling. Geriatere utreder og behandler blant annet hukommelsesvansker/demens, hjerneslag, hjertesykdommer, diabetes, lungesykdommer, gangvansker og beinskjørhet hos eldre.

Kjell Harald ​​Arntzen - Hjerteisentrum AS

Spesialitet: Hjertesykdommer, Geriatri
Offentlig avtale? Ja
Address: Nattlandsveien 89​ , 5094 Bergen
Telefon jobb: