Indremedisiner: En indremedisiner er lege med spesialutdanning i sykdommer som rammer ett eller flere av kroppens indre organer og arbeider med forebygging, diagnostikk, utredning og ikke-kirurgisk behandling av akutte og kroniske medfødte og ikke-medfødte sykdommer. Indremedisineren har ofte videre spesialisering innen et av de følgende feltene: blodsykdommer, endokrinologi, fordøyelsessykdommer, geriatri, hjertesykdommer, infeksjonssykdommer, lungesykdommer, nyresykdommer eller akutt- og mottaksmedisin.
Indremedisiner: En indremedisiner er lege med spesialutdanning i sykdommer som rammer ett eller flere av kroppens indre organer og arbeider ... les mer med forebygging, diagnostikk, utredning og ikke-kirurgisk behandling av akutte og kroniske medfødte og ikke-medfødte sykdommer. Indremedisineren har ofte videre spesialisering innen et av de følgende feltene: blodsykdommer, endokrinologi, fordøyelsessykdommer, geriatri, hjertesykdommer, infeksjonssykdommer, lungesykdommer, nyresykdommer eller akutt- og mottaksmedisin.
Lungelege: En lungelege er spesialist i både indremedisin og lungesykdommer og utreder, behandler, rehabiliterer og forebygger sykdommer i lunger, brysthinne, brystskilleveggen og pusterelaterte sykdommer. Dette kan inkludere behandling av astma, KOLS, lungekreft, lungeinfeksjoner, tuberkulose og søvnapnesyndrom.
Lungelege: En lungelege er spesialist i både indremedisin og lungesykdommer og utreder, behandler, rehabiliterer og forebygger sykdommer i l ... les mer unger, brysthinne, brystskilleveggen og pusterelaterte sykdommer. Dette kan inkludere behandling av astma, KOLS, lungekreft, lungeinfeksjoner, tuberkulose og søvnapnesyndrom.

Heidi Berg Rolke - Agder Lunge og Allergi Senter AS

Spesialitet: Indremedisin, Lungesykdommer
Kompetanse: luftveisallergi, luftveier.lungeutredn.astma.kols.allutredn.vaksinasjoner, søvnapne
Utstyr: kroppspletysmografi, fullt respirasjonsfysiologisk utstyr, tredemølle oksygenopptakno-ekshalasjon, prikktest
Undersøkelser og prosedyrer: ios, allergi prikktesting, allergi hyposensibilisering ulike typer, søvnregistrering, lungefunksjonsutredning
Offentlig avtale? Ja
Erklæring?: Avgir spesialisterklæring til NAV og forsikringsselskap
Address: Storgt.2, Lillesand , 4790 Lillesand
Telefon jobb:
Direktenummer til spesialist - bare for helsepersonell:
Mer informasjon:

Har lang lungemedisinske erfaring fra Sykehus; Arendal, Kristiansand og Aker, bedriftslege bistilling 2012-2014. Klinisk forskning, med PhD i 2009 (lungekreft). Har Jobbet som avtalespesialist siden 2011, tar imot både voksne og barn med ulike lungemedisinske og allergologiske problemstillinger til utredning og behandling- innehar allergi kompetanse godkjenning

EDI eller HER-nummer: 94663