Indremedisiner: INDREMEDISINER: En indremedisiner er lege med spesialutdanning i sykdommer som rammer ett eller flere av kroppens indre organer og arbeider med forebygging, diagnostikk, utredning og ikke-kirurgisk behandling av akutte og kroniske medfødte og ikke-medfødte sykdommer. Indremedisineren har ofte videre spesialisering innen et av de følgende feltene: blodsykdommer, endokrinologi, fordøyelsessykdommer, geriatri, hjertesykdommer, infeksjonssykdommer, lungesykdommer, nyresykdommer eller akutt- og mottaksmedisin.
Lungelege: En lungelege er spesialist i både indremedisin og lungesykdommer og utreder, behandler, rehabiliterer og forebygger sykdommer i lunger, brysthinne, brystskilleveggen og pusterelaterte sykdommer. Dette kan inkludere behandling av astma, KOLS, lungekreft, lungeinfeksjoner, tuberkulose og søvnapnesyndrom.

Duc Hoa Nguyen

Indremedisiner
Spesialitet: Indremedisin, Lungesykdommer
Kompetanse: dyspnoe, luftveisallergi, astma, kols, søvnapne, allergivaksinasjon
Utstyr: fullt respirasjonsfysiologisk utstyr, nox, cpet, impuls oscillometri
Undersøkelser og prosedyrer: lungefunksjonstesting, ekg, ergospirometri, søvnregistrering, allergi prikktesting
Offentlig avtale?Har offentlig avtale
Praksis:

Lungeklinikken DA
Amtmand Bloms Gate 1A
3015 DRAMMEN
Norge

Telefon jobb:
Direktenummer til spesialist - bare for helsepersonell:
Mer informasjon:

Vi driver en spesialistpraksis innen lungemedisin og undersøker pasienter med tungpust, hoste, allergi eller brystsmerter. Barn med astma og allergi kan vurderes her fra 5 års alder. Vi utreder også søvnapne. Fortiden i senoirpolitikk med dr. Terje Kristiansen.

EDI eller HER-nummer: 102975