Indremedisiner: En indremedisiner er lege med spesialutdanning i sykdommer som rammer ett eller flere av kroppens indre organer og arbeider med forebygging, diagnostikk, utredning og ikke-kirurgisk behandling av akutte og kroniske medfødte og ikke-medfødte sykdommer. Indremedisineren har ofte videre spesialisering innen et av de følgende feltene: blodsykdommer, endokrinologi, fordøyelsessykdommer, geriatri, hjertesykdommer, infeksjonssykdommer, lungesykdommer, nyresykdommer eller akutt- og mottaksmedisin.
Indremedisiner: En indremedisiner er lege med spesialutdanning i sykdommer som rammer ett eller flere av kroppens indre organer og arbeider ... les mer med forebygging, diagnostikk, utredning og ikke-kirurgisk behandling av akutte og kroniske medfødte og ikke-medfødte sykdommer. Indremedisineren har ofte videre spesialisering innen et av de følgende feltene: blodsykdommer, endokrinologi, fordøyelsessykdommer, geriatri, hjertesykdommer, infeksjonssykdommer, lungesykdommer, nyresykdommer eller akutt- og mottaksmedisin.
Nyrelege: En nyrelege er en lege som har spesialisert seg på nefrologi. Typiske tilstander som nyreleger behandler er akutt og kronisk nyresvikt, akutt forgiftning, hypertensjon, forstyrrelse i væske, elektrolytt og syre-basebalansen. Nyreleger bistår også gravide med nyresykdom, alvorlig hypertensjon eller nyretransplantat.
Nyrelege: En nyrelege er en lege som har spesialisert seg på nefrologi. Typiske tilstander som nyreleger behandler er akutt og kronisk nyres ... les mer vikt, akutt forgiftning, hypertensjon, forstyrrelse i væske, elektrolytt og syre-basebalansen. Nyreleger bistår også gravide med nyresykdom, alvorlig hypertensjon eller nyretransplantat.

Jan Bertil Eggesbø - Aleris

Spesialitet: Indremedisin, Nyresykdommer
Offentlig avtale? Nei
Address: Frederik Stangsgt. 11-13 , 0264 Oslo
Telefon jobb:
Direktenummer til spesialist - bare for helsepersonell: