Indremedisiner: En indremedisiner er lege med spesialutdanning i sykdommer som rammer ett eller flere av kroppens indre organer og arbeider med forebygging, diagnostikk, utredning og ikke-kirurgisk behandling av akutte og kroniske medfødte og ikke-medfødte sykdommer. Indremedisineren har ofte videre spesialisering innen et av de følgende feltene: blodsykdommer, endokrinologi, fordøyelsessykdommer, geriatri, hjertesykdommer, infeksjonssykdommer, lungesykdommer, nyresykdommer eller akutt- og mottaksmedisin.
Revmatolog : En revmatolog vurderer og behandler betennelse og andre lidelser spesielt i muskel/skjelett systemet men også andre organer. Dette inkluderer leddgikt, Bekhterev, slitasjegikt, lupus, sklerodermi, Sjøgren, vaskulittsykdommer, benskjørhet og fibromyalgi.

BERTHA STORESUND

Indremedisiner
Spesialitet: Indremedisin, Revmatologi
Kompetanse: autoimmune sykdommer inkludert systemsykdommer, generell indremedisin -hematologi
Utstyr: ultralyd ge s8, gotreatit, ekg, mikroskop
Undersøkelser og prosedyrer: utredning ledd- og muskelsykdommer, ultralydveiledet injeksjon av ledd, sykepleier konsultasjoner, pasientopplæring og veiledning, biologisk behandling
Offentlig avtale?Har offentlig avtale
Erklæring?: Avgir spesialisterklæring til NAV og forsikringsselskap
Praksis:

RevmaLegen
STRANDGT 54
5528 HAUGESUND
Norge

Telefon jobb:
Mer informasjon:

Jeg er spesialist i både indremedisin og revmatologi.
Har jobbet mange år på indremedisinsk avdeling, spesielt med kreft- og blodsykdommer.
Har mange års erfaring med revmatologiske sykdommer med spesiell interesse for systemsykdommer og ANCA assosierte vaskulitter. Sitter i referansegruppen for det nasjonale vaskulitt register, NORVAS.
Har jobbet på både UNN, HUS og OUS.
Har flere års leder erfaring fra Hgsd Sanitetsforenings revmatismesykehus, sitter i styret i NRF og i spesialitetskomiteen for revmatologi og i spesialistgruppen i Sykehus Innkjøp som har ansvaret for anbud på biologiske medikamenter.
Har fortsatt deltids stilling ved Hgsd Sanitetsforenings revmatismesykehus, hvor jeg jobber dels på poliklinikken, dels administrativt.