Du har i nå en basis-oppføring. Med en full-oppføring får du markedsført deg selv mye bedre mot både fastleger, pasienter og andre målgrupper.

FULL-OPPFØRING VISER BASISINFORMASJON OG:

- Din spesialkompetanse
- Spesialutstyr du eventuelt har
- Hvilke prosedyre/operasjon du gjennomfører
- Nettside-adresse med lenke
- Kart og eventuelt bilde av praksis
- Biografi - fortell om din bakgrunn og erfaringer

Pris: 3 000 kroner for 12 måneder.

Se eksempel på full-oppføring

Jeg ønsker full-oppføring

Spesialist i infeksjonssykdommer: En spesialist i infeksjonssykdommer arbeider med diagnostikk, behandling og kontroll av sykdommer som er framkalt av mikroorganismer som bakterier, virus, sopp og protozoer og følgetilstander etter slike sykdommer. Infeksjonsspesialister arbeider blant annet med vaksinering, HIV og forskjellige typer tropesykdommer.
Klinisk nevrofysiolog: En klinisk nevrofysiolog arbeider med blant annet undersøkelse av sykdommer i nervesystemet, muskulatur og i den nevromuskulære endeplate. En nevrofysiolog gjennommfører undersøkelser med blant annet elektroencefalografi, også kalt EEG, elektromyografi og nevrografi, også kalt EMG og NCV, fremkalte responser, polysomnografi og multippel søvnlatenstest, kvantitative sensoriske tester, intraoperativ monitoring, elektroretinografi og målinger av autonom funksjon.

test test - test

Spesialitet: Infeksjonssykdommer, Klinisk nevrofysiologi
Offentlig avtale?Tilbyr timer uten avtale
Praksis:

test
test
test
1234 test
Norge

Telefon jobb:
1232213123