Øre-nese-halslege: En øre-nese-halsspesialist diagnostiserer og behandler sykdommer, betennelser, misdannelser, svulster og skader i øre-nese-hals-området. De utfører fjerning av mandler, ventilasjonsrør i ørene, operasjoner på neseskillevegg og bihuler. ØNH-spesialister behandler også allergi, svimmelhet, hørselstap og infeksjoner.

Ole Gotheim

Øre-nese-halslege
Spesialitet: Øre-nese-halssykdommer
Kompetanse: hørsel og høreapparat, operasjoner, astma og allergi, generell ønh-utredning
Utstyr: operasjonsstue med narkose, allergi.testing.vaksinasjoner.spirometri., høreapparattilpasning, ønh-endoscopi, radiobølgeoperasjoner i nesen
Undersøkelser og prosedyrer: avtalepraksis med trygderefusjon
Offentlig avtale?Har offentlig avtale
Erklæring?: Avgir spesialisterklæring til NAV og forsikringsselskap
Praksis:

Christiania Øre-Nese-Halsklinikk / Asklepion AS
Pilestredet Park 31
0176 Oslo
Norge

Telefon jobb: