Øre-nese-halslege: En øre-nese-halsspesialist diagnostiserer og behandler sykdommer, betennelser, misdannelser, svulster og skader i øre-nese-hals-området. De utfører fjerning av mandler, ventilasjonsrør i ørene, operasjoner på neseskillevegg og bihuler. ØNH-spesialister behandler også allergi, svimmelhet, hørselstap og infeksjoner.

Knut Breck Sestøl

Øre-nese-halslege
Spesialitet: Øre-nese-halssykdommer
Kompetanse: nese og bihulekirurgi, kron.nasofaryngitter.kron.bihuler.tumorer hode/hals.p-cyt, iota-model for diagnostisering av tumores, hørsel og høreapparat, allergivaksinasjon, luftveisallergi
Offentlig avtale?Har offentlig avtale
Erklæring?: Avgir spesialisterklæring til NAV og forsikringsselskap
Praksis:

Fritzøe Klinikk
Fritzøe Brygge
3264 Larvik
Norge

Telefon jobb: