Psykiater: En psykiater skiller seg fra en psykolog ved at vedkommende er lege, og kan skrive ut medikamenter. Psykiatere arbeider blant annet med depresjon, angst, panikklidelser, tvangslidelser/OCD, fobier, bipolar lidelse, spiseforstyrrelser, ADHD, personlighetsforstyrrelser, traumelidelser, samt rus og avhengighet.

Ola Nordviste

Psykiater
Spesialitet: Psykiatri
Kompetanse: utdannet som lege og spesialist i psykiatri., tolv års erfaring som psykiater/ overlege i poliklinisk arbeid., psykoterapibakgrunn: syv års utdannelse og fjorten års erfaring med gruppeterapi og kognitiv terapi., tidligere erfaring: fastlege og spesialist i allmennmedisin i tyve år., også utdannet som spesialist i samfunnsmedisin.
Undersøkelser og prosedyrer: undersøkelse, vurdering og samtalebehandling av all psykisk lidelse inkl, depresjon, angst og uro
Offentlig avtale?Tilbyr timer uten avtale
Erklæring?: Avgir spesialisterklæring til NAV og forsikringsselskap
Praksis:

Psykiater Ola Nordviste
Bygdøy allé 111 A (dette er IKKE postadresse)
Postadresse: Sigbjørn Obstfelders vei 8, 0782 Oslo
0273 Oslo
Norge

Telefon jobb:
Direktenummer til spesialist - bare for helsepersonell:
Mer informasjon:

Behandlingsfilosofi:
Psykiske lidelser er – satt på spissen – vanskelige følelser ute av kontroll. Det er viktig å forstå disse følelsene og deres funksjon i livet vårt for å redusere deres negative kraft. Jeg mener at de fleste ikke-psykotiske psykiatriske tilstandene kan forståes som resultatet av tillærte, uhensiktsmessige mellommenneskelige reaksjonsmønstre. Psykoterapi hos meg dreier seg om å fremkalle et bilde av disse mønstrene og å reparere dem så langt det er mulig. Dette gjøres i åpne, tillitsfulle, nære samtaler med fokus på tankene og følelsene mellom pasienten og andre mennesker. Terapien kan vinkles både i psykodynamisk og kognitiv form i samarbeid med den det gjelder. Mine kontordager er tirsdager og onsdager.