Psykiater: En psykiater skiller seg fra en psykolog ved at vedkommende er lege, og kan skrive ut medikamenter. Psykiatere arbeider blant annet med depresjon, angst, panikklidelser, tvangslidelser/OCD, fobier, bipolar lidelse, spiseforstyrrelser, ADHD, personlighetsforstyrrelser, traumelidelser, samt rus og avhengighet.

Elisabeth Grønvold

Psykiater
Spesialitet: Psykiatri
Kompetanse: fem års utdannelse i psykodynamisk gruppeterapi, organisasjonsanalyse og ledelse, utdannet som lege og spesialist i psykiatri.
Offentlig avtale?Har offentlig avtale
Erklæring?: Avgir spesialisterklæring til NAV og forsikringsselskap
Praksis:

Mestringsklinikken Telemark
Skiensgate 18, 3912 Porsgrunn
Pb 25, 3939 Porsgrunn
3939 Porsgrunn
Norge

Telefon jobb: