Du har i nå en basis-oppføring. Med en full-oppføring får du markedsført deg selv mye bedre mot både fastleger, pasienter og andre målgrupper.

FULL-OPPFØRING VISER BASISINFORMASJON OG:

- Din spesialkompetanse
- Spesialutstyr du eventuelt har
- Hvilke prosedyre/operasjon du gjennomfører
- Nettside-adresse med lenke
- Kart og eventuelt bilde av praksis
- Biografi - fortell om din bakgrunn og erfaringer

Pris: 3 000 kroner for 12 måneder.

Se eksempel på full-oppføring

Jeg ønsker full-oppføring

Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin: Spesialisten på dette fagfeltet er en lege som har spesialkompetanse i å utrede og behandle alle former for avhengighet, særlig av rusmidler som alkohol og narkotiske stoffer.

Rehan-Bin Nawaz - Ski / Psykiater.no

Spesialitet: Rus- og avhengighetsmedisin
Offentlig avtale?Tilbyr timer uten avtale
Praksis:

Ski / Psykiater.no
Åsenveien 1
3. etasje
1400 Ski
Norge

Telefon jobb:
Direktenummer til spesialist - bare for helsepersonell: