Spesialist i allmennmedisin: En spesialist i allmennmedisin arbeider oftest som fastlege, men det finnes også allmennmedisinere som arbeider helt privat, utenfor fastlegeordningen. Allmennmedisinen er en del av primærhelsetjenesten. Det er den delen av helsetjenesten som pasienter henvender seg til først, uten å ha henvisning fra andre spesialister. Spesialister i allmennmedisin diagnostiserer og behandler derfor et svært stort spekter av lidelser.

Einar Ryvarden

Spesialist i allmennmedisin
Spesialitet: Spesialist i allmennmedisin
Offentlig avtale?Har offentlig avtale
Praksis:

legeforeningen.no
Akersgata 2
0158 Oslo
Norge

Telefon jobb: