Legespesialister.no


Fridtjof Walseth
Spesialister
Øre-nese-halssykdommer
Fylke
Oslo
Offentlig avtale?
Har offentlig avtale
Praksis

AGRO øre-nese-halsklinikk
Majorstuhuset, Valkyriegt. 8
0366 Oslo
Norge

Telefon jobb (pasienthendvendelser)

Source URL: https://legespesialister.no/spesialister/ore-nese-halssykdommer/oslo/fridtjof-walseth