Legespesialister.no


Elin Holthe Johnsen
Spesialister
Hud og veneriske sykdommer
Fylke
Oslo
Offentlig avtale?
Tilbyr timer uten avtale
Praksis

Aleris Frogner
Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo
Norge

Telefon jobb (pasienthendvendelser)

Source URL: https://legespesialister.no/spesialister/hud-og-veneriske-sykdommer/oslo/elin-holthe-johnsen