Legespesialister.no


Jacek Bartosik
Spesialister
Hud og veneriske sykdommer
Fylke
Rogaland
Offentlig avtale?
Tilbyr timer uten avtale
Praksis

Haugesund Medisinske Senter
Sørhauggata 111
5527 Haugesund
Norge

Telefon jobb (pasienthendvendelser)

Source URL: https://legespesialister.no/spesialister/hud-og-veneriske-sykdommer/rogaland/jacek-bartosik