Legespesialister.no


Frode Samdal
Spesialister
Generell kirurgi
Plastikkirurgi
Fylke
Trøndelag
Offentlig avtale?
Tilbyr timer uten avtale
Praksis

Teres Stokkan
Fjordgata 68
7010 Trondheim
Norge

Telefon jobb (pasienthendvendelser)

Source URL: https://legespesialister.no/spesialister/generell-kirurgi/trondelag/frode-samdal