Legespesialister.no


Kjersti Ausen
Spesialister
Plastikkirurgi
Fylke
Trøndelag
Offentlig avtale?
Tilbyr timer uten avtale
Praksis

Aleris Solsiden
Innherredsveien 7D (4. etg)
7014 Trondheim
Norge

Telefon jobb (pasienthendvendelser)

Source URL: https://legespesialister.no/spesialister/plastikkirurgi/trondelag/kjersti-ausen