Legespesialister.no


Jørn-Hugo Karlsen
Spesialister
Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Fylke
Vestfold og Telemark
Offentlig avtale?
Har offentlig avtale
Praksis

Dr. Jørn-Hugo Karlsen
Fayesgate 5
3110 Tønsberg
Norge

Telefon jobb (pasienthendvendelser)

Source URL: https://legespesialister.no/spesialister/fodselshjelp-og-kvinnesykdommer/vestfold-og-telemark/jorn-hugo-karlsen