Legespesialister.no


Frøydis Olafsen
Spesialister
Barnesykdommer
Fylke
Viken
Offentlig avtale?
Har offentlig avtale
Praksis

Moloklinikken
Akerkvartalet, bygg B Oksenøyveien 10
1360 Fornebu
Norge

Kompetanse
astma og allergi
luftveissykdommer
eksem
mage-tarm
generell pediatri
Utstyr - legg inn maks 5 ord/uttrykk à 40 bokstaver hver, fks "ultralyd" eller "respirasjonsfysiologisk laboratorium"
lungefysiologisk laboratorium
tredemølle
metacholinprovokasjon
ekshalert nitrogenoksyd
prikktest
Undersøkelser og prosedyrer - legg inn maks 5 ord, fks fritt behandlingsvalg hjerteutredning, EKG eller lungefunksjonstesting.
lungefunksjonstesting
belastningstester
ekg
allergiutredning
matvareprovokasjoner
Avgir spesialisterklæring til NAV og forsikringsselskap
Ventetid
Mindre enn 6 uker
Mer informasjon

Frøydis Olafsen har jobbet i avtalepraksis siden 2010 ( 100% driftsavtale med Helse Sør-Øst) Da hun startet i avtalepraksis kom hun fra stilling som stedlig koordinator/ overlege ved seksjon lunge/ allergi, barnemedisinsk avdeling ,Oslo universitetssykehus .


Source URL: https://legespesialister.no/spesialister/barnesykdommer/viken/froydis-olafsen