Personvern-erklæring

I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan Legespesialister.no samler inn og bruker informasjon om besøkende på siden. Legespesialister.no er eid av Tidsskrift for Den norske legeforening, en del av Den norske legeforening.

Erklæringen inneholder informasjon som du har krav på, hvordan det samles inn opplysninger på nettstedet, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Vi informerer også om hvem som har tilgang til innsamlede personopplysninger.

Legeforeningen, ved generalsekretær, er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger. Ansvarlig redaktør i Tidsskriftet har det daglige behandlingsansvaret for Legespesialister.no.

Sletting

Praktiserende spesialist som er oppført på legespesialister.no kan når som helst be om å få sin oppføringen slettet ved å kontakte post@legespesialister.no.

Behandling av opplysninger på Legespesialister.no

Legespesialister.no utvikles og driftes av nettsideutviklingsselskapet Ramsalt AS. Det er inngått en databehandleravtale med Ramsalt, hvor man nærmere regulerer hva Ramsalt har tilgang til av personopplysninger og hvordan de skal behandles.

Informasjonskapsler 

Legespesialister.no benytter informasjonskapsler, også kalt «cookies». Vi bruker såkalte sesjonsavhengige informasjonskapsler, som slettes når du lukker nettleseren, og faste informasjonskapsler. De faste informasjonskapslene blir liggende igjen på datamaskinen, mobilen og annet utstyr for ulike formål. 

Når du bruker våre nettsider, vil det lagres informasjonskapsler for følgende eksterne tjenester:
•    Annonsestyring: Vi bruker Google Doubleclick for Publishers for å vise annonser. Les mer under.
•    Statistikk: Vi bruker Google Analytics for å analysere samletall for bruken av våre nettsider, slik at vi kan forbedre dem.
På nettsidene til Nettvett kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler.

Nettstatistikk

Vi bruker Google Analytics for å måle trafikken på Legespesialister.no. Det gjør vi for å forbedre og videreutvikle nettsidene. Vi bruker Google Analytics i sin enkleste form, uten å identifisere enkeltbrukere. Systemet er satt opp til å aggregere og avidentifisere den enkelte brukers besøk. Blant annet blir IP-adresser anonymisert ved at deler av adressen slettes. 


Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Data knyttet til informasjonskapsler slettes automatisk 14 måneder etter registrering. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. Les Googles GDPR-redegjørelse her: https://privacy.google.com/businesses/compliance/

Annonser

Legespesialister.no viser annonser til besøkende med annonsestyringssystemet Google Doubleclick for Publishers. Tidsskriftet viser de samme annonsene til alle brukere. Vi benytter derfor ingen former for personaliseringsteknologi eller annen teknologi som samler inn data om bruker eller brukeratferd. Vi viser heller ikke annonser fra eksterne aktører som samler data om våre brukere. Alle annonser på Tidsskriftet.no er solgt av vår annonsesalgspartner HS Media og godkjent av redaksjonen. Vi tillater ingen form for sporingskoder som kan identifisere brukere på tvers av nettsteder i våre annonser. 
Les mer om vår datapolicy for Tidsskriftet som også vil gjelde for Legespesialister.no her: https://tidsskriftet.no/annet/datapolicy-annonsering-pa-tidsskriftetno
Les Googles GDPR-redegjørelse her: https://privacy.google.com/businesses/compliance/

Kontaktperson 

For spørsmål om personvern kontakt digitalsjef Einar Ryvarden, einar.ryvarden@tidsskriftet.no, +47 982 16 665.