Barnelege: En pediater utreder og behandler alle sykdommer og lidelser hos barn opp til 18 år, men gjennomfører ikke kirurgiske inngrep. Karakteristisk for faget er at man vektlegger en total og helhetlig omsorg fremfor en oppsplitting i organer eller sykdomskategorier.

Astri Vigen

Barnelege
Spesialitet: Barnesykdommer
Offentlig avtale?Har offentlig avtale
Praksis:

Nydalen barnelegesenter
Nydalsveien 36 B
0484 Oslo
Norge

Telefon jobb: