Barnelege: En pediater utreder og behandler alle sykdommer og lidelser hos barn opp til 18 år, men gjennomfører ikke kirurgiske inngrep. Karakteristisk for faget er at man vektlegger en total og helhetlig omsorg fremfor en oppsplitting i organer eller sykdomskategorier.

Frøydis Olafsen

Barnelege
Spesialitet: Barnesykdommer
Kompetanse: astma og allergi, luftveissykdommer, eksem, mage-tarm, generell pediatri
Utstyr: lungefysiologisk laboratorium, tredemølle, metacholinprovokasjon, ekshalert nitrogenoksyd, prikktest
Undersøkelser og prosedyrer: lungefunksjonstesting, belastningstester, ekg, allergiutredning, matvareprovokasjoner
Offentlig avtale?Har offentlig avtale
Erklæring?: Avgir spesialisterklæring til NAV og forsikringsselskap
Praksis:

Moloklinikken
Akerkvartalet, bygg B Oksenøyveien 10
1360 Fornebu
Norge

Telefon jobb:
67 22 28 70 SMS 2097, kodeord MOLO
Mer informasjon:

Frøydis Olafsen har jobbet i avtalepraksis siden 2010 ( 100% driftsavtale med Helse Sør-Øst) Da hun startet i avtalepraksis kom hun fra stilling som stedlig koordinator/ overlege ved seksjon lunge/ allergi, barnemedisinsk avdeling ,Oslo universitetssykehus .

Frøydis Olafsen har jobbet spesielt med utredning, oppfølging og behandling av barn og ungdom til og med fylte 18 år med allergologiske og lungemedisinske problemstillinger. For eksempel inhalasjonsallergier, matvareallergier, eksem, astma, anstrengelsesutløst pustebesvær og andre symptomer fra nedre luftveier. Generell pediatri. For eksempel symptomer fra mage-tarmkanalen: Magesmerter, endret avføringsmønster, brekninger, refluks og manglende vektoppgang. Enurese, hodepine, gjentatte infeksjoner og utmattelse.