Gynekolog: Gynekologer har spesialisert seg i kvinnesykdommer og svangeskap frem til fødsel. Gynekologer arbeider også med svulster i de kvinnelige organene, blødningsforstyrrelser, vannlatingsproblemer, barnløshet, problemer i tidlig graviditet, hormonforstyrrelser og medisinske årsaker som forhindrer et normalt seksualliv.

Anne Elisabeth Hannås

Gynekolog
Spesialitet: Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Offentlig avtale?Har offentlig avtale
Praksis:

Gyn.spesialistpraksis
Kirkeveien 64 B
0364 Oslo
Norge

Telefon jobb: