Gynekolog: Gynekologer har spesialisert seg i kvinnesykdommer og svangeskap frem til fødsel. Gynekologer arbeider også med svulster i de kvinnelige organene, blødningsforstyrrelser, vannlatingsproblemer, barnløshet, problemer i tidlig graviditet, hormonforstyrrelser og medisinske årsaker som forhindrer et normalt seksualliv.
Gynekolog: Gynekologer har spesialisert seg i kvinnesykdommer og svangeskap frem til fødsel. Gynekologer arbeider også med svulster i de kvi ... les mer nnelige organene, blødningsforstyrrelser, vannlatingsproblemer, barnløshet, problemer i tidlig graviditet, hormonforstyrrelser og medisinske årsaker som forhindrer et normalt seksualliv.

Liv Bente Romundstad - Spiren Fertilitetsklinikk

Spesialitet: Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Kompetanse: assistert befruktning, mannlig infertilitet, infertilitet, generell gynekologi
Utstyr: hormonutredning, ultralyd, embryoskop, fertilitetslaboratorium
Undersøkelser og prosedyrer: fertilitetsutredning, inseminasjon, ivf, icsi, testikkelbiopsi
Offentlig avtale? Nei
Address: Pirsenteret , 7010 Trondheim
Telefon jobb:
Mer informasjon:

Jeg er gynekolog med spesiell interesse for fertilitetsbehandling. Etter mange år ved St Olavs Hospital etablerte vi i 2015 Spiren Fertilitetsklinikk. Spiren tilbyr trygg og evidensbasert behandling med individuell tilnærming. Vi er tunge innen forskning med doktorgrader både på lege- og laboratoriesiden og jeg har en bistilling som forsker ved Senter for fremragende forskning innen fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/div/forskningssentre/senter-for-fruktbarhet-og-helse/
Ved Spiren utreder og behandler vi par fra hele landet og har godkjenning for alle metoder innen prøverørsbehandling inkludert bruk av donorsperm.
Fastleger og gynekologer kan enten henvise pasienter elektronisk eller pasienten kan ta kontakt direkte via vår hjemmeside https://klinikkspiren.no/timebestilling eller på telefon 73523000.

EDI eller HER-nummer: 109146