Du har i nå en basis-oppføring. Med en full-oppføring får du markedsført deg selv mye bedre mot både fastleger, pasienter og andre målgrupper.

FULL-OPPFØRING VISER BASISINFORMASJON OG:

- Din spesialkompetanse
- Spesialutstyr du eventuelt har
- Hvilke prosedyre/operasjon du gjennomfører
- Nettside-adresse med lenke
- Kart og eventuelt bilde av praksis
- Biografi - fortell om din bakgrunn og erfaringer

Pris: 3 000 kroner for 12 måneder.

Se eksempel på full-oppføring

Jeg ønsker full-oppføring

Gynekolog: Gynekologer har spesialisert seg i kvinnesykdommer og svangeskap frem til fødsel. Gynekologer arbeider også med svulster i de kvinnelige organene, blødningsforstyrrelser, vannlatingsproblemer, barnløshet, problemer i tidlig graviditet, hormonforstyrrelser og medisinske årsaker som forhindrer et normalt seksualliv.
Gynekolog: Gynekologer har spesialisert seg i kvinnesykdommer og svangeskap frem til fødsel. Gynekologer arbeider også med svulster i de kvi ... les mer nnelige organene, blødningsforstyrrelser, vannlatingsproblemer, barnløshet, problemer i tidlig graviditet, hormonforstyrrelser og medisinske årsaker som forhindrer et normalt seksualliv.

Stig Pedersen - SENTRUM GYNEKOLOGI AS

Spesialitet: Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Undersøkelser og prosedyrer: alle typer gynekologiske undersøkelser, operasjonsvurderinger, ultralyd & fosterdiagnostikk, hysterosalpingografi/vannskanning av livmor og eggledere, utreder barnløshet.
Offentlig avtale? Ja
Erklæring?: Avgir spesialisterklæring til NAV og forsikringsselskap
Address: Olav Tryggvasons gate 24B , 7011 Trondheim
Telefon jobb:
Direktenummer til spesialist - bare for helsepersonell: