Gynekolog: Gynekologer har spesialisert seg i kvinnesykdommer og svangeskap frem til fødsel. Gynekologer arbeider også med svulster i de kvinnelige organene, blødningsforstyrrelser, vannlatingsproblemer, barnløshet, problemer i tidlig graviditet, hormonforstyrrelser og medisinske årsaker som forhindrer et normalt seksualliv.
Gynekolog: Gynekologer har spesialisert seg i kvinnesykdommer og svangeskap frem til fødsel. Gynekologer arbeider også med svulster i de kvi ... les mer nnelige organene, blødningsforstyrrelser, vannlatingsproblemer, barnløshet, problemer i tidlig graviditet, hormonforstyrrelser og medisinske årsaker som forhindrer et normalt seksualliv.

Stig Pedersen - SENTRUM GYNEKOLOGI AS

Spesialitet: Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Kompetanse: # gynekologi og prevensjon for alle kvinner, # utredning og behandling av barnløshet, # tidlig ultralyd & fosterdiagnostikk, # overgangsalder og hormonelle forstyrrelser, # prevensjonsveiledning, # expert på innsetting/fjerning av spiraler
Utstyr: topp moderne ultralyd med 55, kolposkopi og mikroskopi, moderne gyn-stol, moderne lokaler med en rolig atmosfære
Undersøkelser og prosedyrer: alle typer gynekologiske undersøkelser, operasjonsvurderinger, ultralyd & fosterdiagnostikk, hysterosalpingografi/vannskanning av livmor og eggledere, utreder barnløshet.
Offentlig avtale? Nei
Erklæring?: Avgir spesialisterklæring til NAV og forsikringsselskap
Address: Olav Tryggvasons gate 24B , 7011 Trondheim
Telefon jobb:
EDI eller HER-nummer: 116193