Spesialist i fordøyelsessykdommer: En spesialist i fordøyelsessykdommer er lege og indremedisiner med spesialisering på sykdommer i fordøyelsessystemet. Denne typen spesialist arbeider blant annet med mage- og tarmsykdommer, galleveissykdom, magesår, kronisk leversykdom, bukspyttkjertelbetennelse og svulster i fordøyelsesorganene, samt andre sykdommer i disse organene. Pasienter med blødninger i mage eller tarm, betennelser i tarmen, infeksjon i galleganger og leversvikt behandles også av spesialister i fordøyelsessykdommer.
Indremedisiner: En indremedisiner er lege med spesialutdanning i sykdommer som rammer ett eller flere av kroppens indre organer og arbeider med forebygging, diagnostikk, utredning og ikke-kirurgisk behandling av akutte og kroniske medfødte og ikke-medfødte sykdommer. Indremedisineren har ofte videre spesialisering innen et av de følgende feltene: blodsykdommer, endokrinologi, fordøyelsessykdommer, geriatri, hjertesykdommer, infeksjonssykdommer, lungesykdommer, nyresykdommer eller akutt- og mottaksmedisin.

Desmond O´Leary

Spesialist i fordøyelsessykdommer
Spesialitet: Fordøyelsessykdommer, Indremedisin
Kompetanse: gastroskopi, koloskopi, gerd, cøliaki, colonpolypper, tykktarmskreft
Utstyr: olympus instrumenter, edt vaskemaskiner, biopsi-/blokking-utstyr, utstyr til polyppfjerning
Offentlig avtale?Har offentlig avtale
Praksis:

Oslo Endoskopi AS
Trondheimsveien 184
0570 Oslo
Norge

Telefon jobb:
983 12 533 (kun sms)
Mer informasjon:

Embetseksamen 1980 (grader Mb.,Bch.,Bao.) og medisinsk doktorgrad (1985) ved Irlands National University i Dublin. Spesialist utdanning og forskning ved St. James University Hospital i Dublin og Ullevål Universitetsykehus i Oslo mellom 1983-1990. Godkjent spesialist i Indremedisin og Fordøyelsessykdommer i Norge i 1990. Først fast overlegestilling som gastroenterolog var ved Hamar Sjukehus i 1990.Drevet egen endoskopipraksis med offentlig tilskudd siden 1991 - først som Gastroklinikk Østlandet AS på Hamar og senere som Oslo Endoskopi AS.

O´Leary har drevet en intensiv endoskopivirksomhet i over 35 år.I løpet av dette tidsrommet har han utført ca. 50 000 prosedyrer hvorav ca. 40% har vært total coloskopier. Årlig fjerner vi ca. 400 polypper fra endetarm/tykktarm . Vi har gjennom disse årene diagnostisert over 600 tilfeller av diverse krefttyper i fordøyelsessystemet.

EDI eller HER-nummer: 2500