Kåre Ulevåg

Spesialister
Fysikalsk medisin og rehabilitering
Fylke
Agder
Offentlig avtale?
Tilbyr timer uten avtale
Navn
Kåre Ulevåg
Praksis

Agder Fysikalsk Medisin / Idrettsmedisin Sør
Hovedgata 44
4900 Tvedestrand
Norge

Telefon jobb (pasienthendvendelser)
HPR-nummer
7041179
Avgir spesialisterklæring til NAV og forsikringsselskap
Nei
Address Geocode
POINT (8.927726 58.623995)
Simple GMap
Hovedgata 44, 4900 Tvedestrand NOR
Mailchimp Roles
Basic
Personverngodkjenning
On
Epost timebestilling og andre henvendelser
post@agderfysikalskmedisin.no