Kirurg: En kirurg er en lege med spesialisering i kirurgi, det vil si operasjoner. Det fleste kirurger har valgt et av flere spesialistfelt innen kirurgi: barnekirurgi, endokrinkirurgi, gastroenterologisk kirurgi, karkirurgi, nevrokirurgi, plastikkirurgi, thoraxkirurgi og urologi.
Urolog : En urolog er en lege og kirurg med spesialisering i sykdommer i nyrene, urinveier og de mannlige kjønnsorganer. Dette kan være kreftsykdommer, infeksjoner, nyresten, vannlatingsproblemer, impotens, underlivssmerter, urinlekkasje og skader.

Halvor Oustad

Kirurg
Spesialitet: Generell kirurgi, Urologi
Kompetanse: generell kirurgi og urologi, vannlatningsproblemer, prostatakreft, kreft i urinveier forøvrig, ereksjonssvikt
Utstyr: ultralydoperasjonsstue, fleksibel og rigid hd urethra-cystoscopi
Undersøkelser og prosedyrer: ultralyd prostata, prostatabiopsering, flowmetri, ultralydmåling av resturin, ultralyd scrotum
Offentlig avtale?Har offentlig avtale
Erklæring?: Avgir spesialisterklæring til NAV og forsikringsselskap
Praksis:

Parsennklinikken AS
Majorstuveien 16
0367 Oslo
Norge

Telefon jobb:
Mer informasjon:

Halvor Oustad er spesialist i generell kirurgi, er utdannet ved Gjøvik fylkessykehus og Sentralsykehuset i Akershus. Han har i 15 år vært ansatt som lege ved urologisk avdeling, i utdanningsstilling og senere som overlege og avdelingsoverlege. Han startet opp som avtalespesialist på Majorstuen i 2014

EDI eller HER-nummer: 109424