Kardiolog/hjertelege: En kardiolog er en lege og indremedisiner med spesialisering innenfor det medisinske feltet kardiologi, læren om hjertet og hjertesykdommer. En kardiolog jobber med blant annet feil ved hjertetklaffer og livpulsåre, medfødte hjertefeil, hjerterytme-forstyrrelser, hjertesvikt og høyt blodtrykk.
Kardiolog/hjertelege: En kardiolog er en lege og indremedisiner med spesialisering innenfor det medisinske feltet kardiologi, læren om hjert ... les mer et og hjertesykdommer. En kardiolog jobber med blant annet feil ved hjertetklaffer og livpulsåre, medfødte hjertefeil, hjerterytme-forstyrrelser, hjertesvikt og høyt blodtrykk.
Indremedisiner: En indremedisiner er lege med spesialutdanning i sykdommer som rammer ett eller flere av kroppens indre organer og arbeider med forebygging, diagnostikk, utredning og ikke-kirurgisk behandling av akutte og kroniske medfødte og ikke-medfødte sykdommer. Indremedisineren har ofte videre spesialisering innen et av de følgende feltene: blodsykdommer, endokrinologi, fordøyelsessykdommer, geriatri, hjertesykdommer, infeksjonssykdommer, lungesykdommer, nyresykdommer eller akutt- og mottaksmedisin.
Indremedisiner: En indremedisiner er lege med spesialutdanning i sykdommer som rammer ett eller flere av kroppens indre organer og arbeider ... les mer med forebygging, diagnostikk, utredning og ikke-kirurgisk behandling av akutte og kroniske medfødte og ikke-medfødte sykdommer. Indremedisineren har ofte videre spesialisering innen et av de følgende feltene: blodsykdommer, endokrinologi, fordøyelsessykdommer, geriatri, hjertesykdommer, infeksjonssykdommer, lungesykdommer, nyresykdommer eller akutt- og mottaksmedisin.

Even Holt - Moloklinikken

Spesialitet: Hjertesykdommer, Indremedisin
Kompetanse: hjertesykdommer, klaffesykdommer, hjertesvikt, kransarteriesykdom, pacemakere, hyperkolesterolemi, hypertensjon, hjerteinfarkt, angina, tungpust
Utstyr: pacemakerkontroll, 24timer blodtrykksregistrering, ekg-registrering over tid, belastningstest med og uten okygenopptak, ultralyd hjerte/halspulsårer/hovedpulsåre
Undersøkelser og prosedyrer: pacemakerkontroll, langtidsregistering bt/ekg, ultralyd hjerte/halspulsårer/hovedpulsårer
Offentlig avtale? Ja
Address: Akerkvartalet, bygg B , 1360 Fornebu
Telefon jobb:
Mer informasjon:

Spesialist hjertesykdommer/indremedisin
Dr med. Ullevål Universitetsykehus
Siv.ing NTH Medisinsk Teknologi
Certified Cardiac Device Specialist, USA

EDI eller HER-nummer: 113306
Passer ikke? finne en annen spesialist her: