Indremedisiner: En indremedisiner er lege med spesialutdanning i sykdommer som rammer ett eller flere av kroppens indre organer og arbeider med forebygging, diagnostikk, utredning og ikke-kirurgisk behandling av akutte og kroniske medfødte og ikke-medfødte sykdommer. Indremedisineren har ofte videre spesialisering innen et av de følgende feltene: blodsykdommer, endokrinologi, fordøyelsessykdommer, geriatri, hjertesykdommer, infeksjonssykdommer, lungesykdommer, nyresykdommer eller akutt- og mottaksmedisin.
Indremedisiner: En indremedisiner er lege med spesialutdanning i sykdommer som rammer ett eller flere av kroppens indre organer og arbeider ... les mer med forebygging, diagnostikk, utredning og ikke-kirurgisk behandling av akutte og kroniske medfødte og ikke-medfødte sykdommer. Indremedisineren har ofte videre spesialisering innen et av de følgende feltene: blodsykdommer, endokrinologi, fordøyelsessykdommer, geriatri, hjertesykdommer, infeksjonssykdommer, lungesykdommer, nyresykdommer eller akutt- og mottaksmedisin.
Lungelege: En lungelege er spesialist i både indremedisin og lungesykdommer og utreder, behandler, rehabiliterer og forebygger sykdommer i lunger, brysthinne, brystskilleveggen og pusterelaterte sykdommer. Dette kan inkludere behandling av astma, KOLS, lungekreft, lungeinfeksjoner, tuberkulose og søvnapnesyndrom.
Lungelege: En lungelege er spesialist i både indremedisin og lungesykdommer og utreder, behandler, rehabiliterer og forebygger sykdommer i l ... les mer unger, brysthinne, brystskilleveggen og pusterelaterte sykdommer. Dette kan inkludere behandling av astma, KOLS, lungekreft, lungeinfeksjoner, tuberkulose og søvnapnesyndrom.

Erik Dyb Liaaen - Ålesund Lungeklinikk

Spesialitet: Indremedisin, Lungesykdommer
Kompetanse: dypsnø, kronisk hoste, astma og allergi, kols, interstitielle lungesykdommer
Utstyr: respirasjonsfysiologisk laboratorium, ekg, tredemølle
Undersøkelser og prosedyrer: lungefunksjonsutredning, arteriell blodgass, prikktest, provokasjonstester, lab prøver
Offentlig avtale? Ja
Erklæring?: Avgir spesialisterklæring til NAV og forsikringsselskap
Address: Kongens gate 13 , 6002 Ålesund
Telefon jobb:
Mer informasjon:

Erik Dyb Liaaen er spesialist i indremedisin og lungesykdommer og vært avtalespesialist siden 2015. Tidligere seksjonsoverlege ved lungeseksjonen, Ålesund sjukehus. Ferdig utdannet lege i 1997. Spesialistutdanning fra Ålesund sykehus og St.Olavs hospital. Tidligere leder av spesialitetskomite i lungesykdommer og Kvalitetsutvalget i Norsk forening for lungemedisin.
I tillegg til spesialist er klinikken bemannet med to sykepleiere med bred erfaring.
Vi er opptatt av å drive en pålitelig og pasientsentrert praksis med god tilgjengelighet, moderne utstyr og høy kvalitet.
Telefontider: man-ons 08-15, fredag 08-12.
Vi bruker PasientPost til sending av digital post til våre pasienter.

EDI eller HER-nummer: 114723