Du har i nå en basis-oppføring. Med en full-oppføring får du markedsført deg selv mye bedre mot både fastleger, pasienter og andre målgrupper.

FULL-OPPFØRING VISER BASISINFORMASJON OG:

- Din spesialkompetanse
- Spesialutstyr du eventuelt har
- Hvilke prosedyre/operasjon du gjennomfører
- Nettside-adresse med lenke
- Kart og eventuelt bilde av praksis
- Biografi - fortell om din bakgrunn og erfaringer

Pris: 3 000 kroner for 12 måneder.

Se eksempel på full-oppføring

Jeg ønsker full-oppføring

Klinisk nevrofysiolog: En klinisk nevrofysiolog arbeider med blant annet undersøkelse av sykdommer i nervesystemet, muskulatur og i den nevromuskulære endeplate. En nevrofysiolog gjennommfører undersøkelser med blant annet elektroencefalografi, også kalt EEG, elektromyografi og nevrografi, også kalt EMG og NCV, fremkalte responser, polysomnografi og multippel søvnlatenstest, kvantitative sensoriske tester, intraoperativ monitoring, elektroretinografi og målinger av autonom funksjon.
Klinisk nevrofysiolog: En klinisk nevrofysiolog arbeider med blant annet undersøkelse av sykdommer i nervesystemet, muskulatur og i den nevr ... les mer omuskulære endeplate. En nevrofysiolog gjennommfører undersøkelser med blant annet elektroencefalografi, også kalt EEG, elektromyografi og nevrografi, også kalt EMG og NCV, fremkalte responser, polysomnografi og multippel søvnlatenstest, kvantitative sensoriske tester, intraoperativ monitoring, elektroretinografi og målinger av autonom funksjon.

Jan Brøgger - Volvat Medisinske Senter Laguneparken

Spesialitet: Klinisk nevrofysiologi
Offentlig avtale? Nei
Address: Laguneveien 9 , 5239 Rådal
Telefon jobb: