Nevrokirurg : En nevrokirurg opererer i hjerne, nervesystem og ryggmarg. Nevrokirurger arbeider primært med operativ medisin, og behandler både hode- og nakkeskader, hjernehinneblødninger, svulster, medfødte misdannelser, infeksjoner, degenerative sykdommer i nakke og rygg, epilepsi, kroniske smerter og spasmer.

Ben Heskestad

Nevrokirurg
Spesialitet: Nevrokirurgi
Kompetanse: nakkeprolaps, ryggprolaps, spinalstenose, radikulopati, myelopati
Utstyr: moderne operasjonstuer, mikrokirurgi, mis(minimal-invasiv-kirurgi), dagkirurgi, nevrokirurgi
Undersøkelser og prosedyrer: avtale med alle helseforsikringer, privatbetalende pasienter, polikliniske vurderinger, mikrokirurgiske operasjoner
Offentlig avtale?Tilbyr timer uten avtale
Praksis:

Oslofjordklinikken Vest AS
Elvegaten 25
4306 Sandnes
Norge

Telefon jobb:
Mer informasjon:

Spesialist i Nevrokirurgi, dr. philos. med utdannelse fra OUS-Ullevål og U.i.O.
Tidligere overlege ved nevrokirurgisk avdeling OUS-Ullevål og SUS/Haukeland med spesialkompetanse på spinalkirurgi og nevrotraumatologi. Lang erfaring med mikrokirurgisk behandling av degenerative lidelser i rygg og nakke med over 5000 gjennomførte prosedyrer.