Du har i nå en basis-oppføring. Med en full-oppføring får du markedsført deg selv mye bedre mot både fastleger, pasienter og andre målgrupper.

FULL-OPPFØRING VISER BASISINFORMASJON OG:

- Din spesialkompetanse
- Spesialutstyr du eventuelt har
- Hvilke prosedyre/operasjon du gjennomfører
- Nettside-adresse med lenke
- Kart og eventuelt bilde av praksis
- Biografi - fortell om din bakgrunn og erfaringer

Pris: 3 000 kroner for 12 måneder.

Se eksempel på full-oppføring

Jeg ønsker full-oppføring

Onkolog/kreftlege: En onkolog er en lege som har spesialisering innen fagfeltet onkologi, som er læren om svulster. Fagfeltet handler i hovedsak om studier og behandling av kreft, og onkologen kalles også kreftlege. Dette innebefatter behandling med kirurgi, bestråling og ulike medisiner.
Onkolog/kreftlege: En onkolog er en lege som har spesialisering innen fagfeltet onkologi, som er læren om svulster. Fagfeltet handler i hove ... les mer dsak om studier og behandling av kreft, og onkologen kalles også kreftlege. Dette innebefatter behandling med kirurgi, bestråling og ulike medisiner.

Terje Engan - Kreftklinikk Fosen

Spesialitet: Onkologi
Offentlig avtale? Ja
Address: Årnsetv 35, Rissa legesenter , 7100 Rissa
Telefon jobb:
41702438 (onsdag, torsdag), 417 02 400 ekspedisjon Indre fosen Legekontor, som kan videreformidle
Direktenummer til spesialist - bare for helsepersonell: