Du har i nå en basis-oppføring. Med en full-oppføring får du markedsført deg selv mye bedre mot både fastleger, pasienter og andre målgrupper.

FULL-OPPFØRING VISER BASISINFORMASJON OG:

- Din spesialkompetanse
- Spesialutstyr du eventuelt har
- Hvilke prosedyre/operasjon du gjennomfører
- Nettside-adresse med lenke
- Kart og eventuelt bilde av praksis
- Biografi - fortell om din bakgrunn og erfaringer

Pris: 3 000 kroner for 12 måneder.

Se eksempel på full-oppføring

Jeg ønsker full-oppføring

Onkolog/kreftlege: En onkolog er en lege som har spesialisering innen fagfeltet onkologi, som er læren om svulster. Fagfeltet handler i hovedsak om studier og behandling av kreft, og onkologen kalles også kreftlege. Dette innebefatter behandling med kirurgi, bestråling og ulike medisiner.
Onkolog/kreftlege: En onkolog er en lege som har spesialisering innen fagfeltet onkologi, som er læren om svulster. Fagfeltet handler i hove ... les mer dsak om studier og behandling av kreft, og onkologen kalles også kreftlege. Dette innebefatter behandling med kirurgi, bestråling og ulike medisiner.

Stephanie B. Geisler - Akershus Universitetssykehus

Spesialitet: Onkologi
Offentlig avtale? Nei
Address: Sykehusveien 25 , 1474 Lørenskog
Telefon jobb: