Øre-nese-halslege: En øre-nese-halsspesialist diagnostiserer og behandler sykdommer, betennelser, misdannelser, svulster og skader i øre-nese-hals-området. De utfører fjerning av mandler, ventilasjonsrør i ørene, operasjoner på neseskillevegg og bihuler. ØNH-spesialister behandler også allergi, svimmelhet, hørselstap og infeksjoner.

Linda Furuberget

Øre-nese-halslege
Spesialitet: Øre-nese-halssykdommer
Offentlig avtale?Har offentlig avtale
Praksis:

Miljøberdertjenesten dagsentet
Sollia5c
2150 Årnes
Norge

Telefon jobb: