Psykiater: En psykiater skiller seg fra en psykolog ved at vedkommende er lege, og kan skrive ut medikamenter. Psykiatere arbeider blant annet med depresjon, angst, panikklidelser, tvangslidelser/OCD, fobier, bipolar lidelse, spiseforstyrrelser, ADHD, personlighetsforstyrrelser, traumelidelser, samt rus og avhengighet.
Psykiater: En psykiater skiller seg fra en psykolog ved at vedkommende er lege, og kan skrive ut medikamenter. Psykiatere arbeider blant ann ... les mer et med depresjon, angst, panikklidelser, tvangslidelser/OCD, fobier, bipolar lidelse, spiseforstyrrelser, ADHD, personlighetsforstyrrelser, traumelidelser, samt rus og avhengighet.

Gry Hege Wilberg - Smestad

Spesialitet: Psykiatri
Offentlig avtale? Ja
Address: Smestadveien 1 , 0376 Oslo
Telefon jobb:
Mer informasjon:

Spesialist fra 2001. Psykoanalytiker. Underviser LIS-leger under spesialisering i psykiatri. Veileder. Ønsker unge voksne med problemer i nære relasjoner og som ønsker å arbeide intensivt med seg selv