Psykiater: En psykiater skiller seg fra en psykolog ved at vedkommende er lege, og kan skrive ut medikamenter. Psykiatere arbeider blant annet med depresjon, angst, panikklidelser, tvangslidelser/OCD, fobier, bipolar lidelse, spiseforstyrrelser, ADHD, personlighetsforstyrrelser, traumelidelser, samt rus og avhengighet.

Gry Hege Wilberg

Psykiater
Spesialitet: Psykiatri
Offentlig avtale?Har offentlig avtale
Praksis:

Smestad
Smestadveien 1
0376 Oslo
Norge

Telefon jobb:
Mer informasjon:

Spesialist fra 2001. Psykoanalytiker. Underviser LIS-leger under spesialisering i psykiatri. Veileder. Ønsker unge voksne med problemer i nære relasjoner og som ønsker å arbeide intensivt med seg selv