Psykiater: En psykiater skiller seg fra en psykolog ved at vedkommende er lege, og kan skrive ut medikamenter. Psykiatere arbeider blant annet med depresjon, angst, panikklidelser, tvangslidelser/OCD, fobier, bipolar lidelse, spiseforstyrrelser, ADHD, personlighetsforstyrrelser, traumelidelser, samt rus og avhengighet.
Psykiater: En psykiater skiller seg fra en psykolog ved at vedkommende er lege, og kan skrive ut medikamenter. Psykiatere arbeider blant ann ... les mer et med depresjon, angst, panikklidelser, tvangslidelser/OCD, fobier, bipolar lidelse, spiseforstyrrelser, ADHD, personlighetsforstyrrelser, traumelidelser, samt rus og avhengighet.

Bjarte Stubhaug - Klinikk for stressmedisin

Spesialitet: Psykiatri
Kompetanse: stressmedisin, livsmnestring, utmattelseslidelser, cfs/me, krisepsykiatri, livsmestring
Undersøkelser og prosedyrer: generell utredning, spes cfs/me
Offentlig avtale? Ja
Erklæring?: Avgir spesialisterklæring til NAV og forsikringsselskap
Address: Helsehuset , 5501 Haugesund
Telefon jobb:
Mer informasjon:

Legespesialist psykiatri fra 1988, medisinsk dr.grad. 2008 om CFS/ME. Klinisk erfaring almennpsykatri, kriseberedskap og krisepsykiatri, siste 15 år klinikk og forskning stressmedisinske lidelser, spes CFS/ME.
Klinisk tilbud med poliklinisk utredning og korttidsterapi, regelmessige 4-dagers behandlingsprogram spes CFS/ME men åpent også andre stressmedisinske problemstillinger.
Utstrakt virksomhet veiledning, undervisning, foredrag.
I tillegg til 100% avtalepraksis 20% spesialisthjemmel + 100% lis-stilling (psykiatri, Helse Fonna).
Klinikken har samarbeidsavtale med Helse Fonna om ansvar for utredning/ behandling CFS/ME

EDI eller HER-nummer: HER 1042