Psykiater: En psykiater skiller seg fra en psykolog ved at vedkommende er lege, og kan skrive ut medikamenter. Psykiatere arbeider blant annet med depresjon, angst, panikklidelser, tvangslidelser/OCD, fobier, bipolar lidelse, spiseforstyrrelser, ADHD, personlighetsforstyrrelser, traumelidelser, samt rus og avhengighet.

Leif Roar Falkum

Psykiater
Spesialitet: Psykiatri
Kompetanse: psykoterapi, adhd, bipolar lidelse, depresjon, fem års utdannelse i psykodynamisk gruppeterapi
Offentlig avtale?Tilbyr timer uten avtale
Erklæring?: Avgir spesialisterklæring til NAV og forsikringsselskap
Praksis:

RESSURSKLINIKKEN AS
Storgt 25 b
2000 Lillestrøm
Norge

Telefon jobb:
Mer informasjon:

Godkjent spesialist i psykiatri siden 1984. Overlege/avdelingsoverlege AHUS 1984-2006. I privat praksis ved Ressursklinikken AS siden 2006. Avtalespesialist 35 %. Depresjon, angst, bipolar lidelse, ADHD m.m. Gruppeanalytiker. Erfaring fra idrettsmedisin og psykiske utfordringer knyttet til toppidrett. Coaching for ledere.